Bugun...

UND, WCTRS Eğitim Programı’nı Destekliyor..

Lojistik sektöründe nitelikli işgücü sıkıntısının giderilmesi ve lojistik alanındaki yükseköğrenimin araştırma ve sanayi gereksinimleri ile ilişkilendirilmesi amacıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve World Conference on Transportation Research Society (WCTRS) ile birlikte oluşturulmuş, ulaştırma ve lojistik alanında farklı disiplinleri bir araya getiren, uzaktan eğitime dayalı uluslararası sertifika programı, 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü UND Başkanı Çetin Nuhoğlu ve İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Çevikcan'nın ev sahipliğinde değerli profesörler Yücel Candemir ve Dilay Çelebi’nin katılımıyla tanıtıldı.
facebook-paylas
 Tarih: 19-08-2020 15:34:50  -   Güncelleme: 19-08-2020 16:42:50

UND, WCTRS Eğitim Programı’nı Destekliyor..

Hızla değişen lojistik ağlarında yeni ortaya çıkan trendleri ve bununla beraber evrilmesi gereken işgücünün değerlendirildiği toplantıda, UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, geleceğin eğitimi olan bu sertifika programının içeriğinin İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü, Lisbon Teknik Üniversitesi / MIT Portugal, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) ve sanayi temsilcilerini içeren bir uzman kadro ile üç seneyi aşan çalışmalar sonucunda oluşturulduğuna dikkat çekerek, itina ile seçecekleri  ilk 20 öğrencinin “ görev gücü” bilinciyle bu pilot eğitimde önemli bir misyon edineceklerini ifade etti.

 

 

İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Çevikcan, İTÜ ve World Conference on Transportation Research Society (WCTRS) ile birlikte oluşturulmuş, ulaştırma ve lojistik alanında farklı disiplinleri bir araya getiren, uzaktan eğitime dayalı uluslararası sertifika programının hayata geçirilmesinin  mutluluk verici bir gelişme olduğunu söyleyerek konuşmasına şöyle sürdürdü:

“Firmaların kendi bünyesinde gerçekleştirmiş oldukları lojistik faaliyetlerden oluşan bu sektör önemli ekonomik etkiye sahip. Ulaştırma ve haberleşme alanlarında kamusal yatırımların yoğunluğu da sektörün büyümesine olanak sağlamaktadır. Olağandışı koşullar içindeyiz. Gelecek belirsizlikler üzerine kurulu. Bu pandemi sürecinin tedarik zincirinde de çok önemli gelişmelere yol açağı konusunda hem fikiriz. Küresel ticarette ana aktörlerin durumu, salgının insanlar üstündeki psikolojik ve ekonomik etkileri ile ülkelerin stratejik anlamda yeniden konumlanması sözkonusu olacaktır. Diğer yandan da diğer iş modellerinin ortaya çıkması olasıdır. Operasyonel seviyede iyi karar alan oluşumlar çok önemli etkiye sahip olacaktır. Coğrafi konumu, iş gücü potansiyeli , ve ciddi seviyede lojistik olgunluk düzeyindeki firmaların da varlığı ülkemizin, pandemi sürecinde ve bu dönemin sonrasında önemli bir konumda bulunmasını sağlayacaktır. İTÜ 247 yıllık bir geçmişe sahip.  İTÜ lojistik alanında da uzman akademislenlerimiz olduğu bilimsel araştırmaların yanında lisans ve lisansüstü nitelikli ders içerikleri ve sürekli eğitim merkezimizin bünyesinde yürütülen sertifika programları ile ülkemizin lojistik sektörüne akademik katkı sağlamaktayız. “

 

Prof. Dr. Yücel Candemir,  Covid süreci ile yeni bir paradigmaya sahip lojistik sektörü oluştuğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

 

“Covid süreci ile küresel arz zincirlerini askıya aldı ve küresel çapta bir ağ olmaktan çıkarıp küçülttü. Bu süreçte şu unsurlar ortaya çıktı: Birincisi, küresel ekonominin sistem ve paydaşlar olarak beklenmedik yıkımlar için hiç hazır olmadığını ortaya çıkardı. İkincisi, insanlığın salgının ana nedenlerinden olan çevre ve iklim yıkımının öneminin ayırdında olmadığını gösterdi. Üçüncüsü ise, teknolojik gelişmenin iki ucu da keskin bir bıçak olduğunun küresel toplumca anlaşılamamış olduğunu ortaya koydu.  Covid son salgın ya da son yıkım değil, bizim bu tür gelişmelerden etkilenmeyecek olan unsurlara gereksinimiz var. Geleceği düşünerek yeni küresel ölçekli yıkım ve zorluklara hazır olacak bir yapılanmayı gündemimize almalıyız – bunu yapmanın maliyetinin hazırlıksız olunduğunda karşılaşılanın çok altında olacağını bilerek. Geçmişte olduğu gibi “yeni bir öldürücü patojenin çıkmayacağı” algısını terk etmemiz gerekiyor.

 

Alışılagelmiş örneklem (paradigma) artık çalışmayacak. ‘Yeni bir örneklem’e hazırlanmalıyız. Çevresel yıkım ve iklim değişikliğinin artık başat belirleyici değişken olduğunu algılamamız gerekiyor.

 

Tarihin akışını ve zamanı durduramayız. Bir zamandır (neredeyse yarım yüzyıldır) işlemekte olan bir devrimsel süreç var: Küresel Üretim Biçimi değişiyor (4. Sanayi Devrimi?). COVID-19’un, “araya girerek”, bu tarihsel dönemeci doğru algılamada bize bir fırsat sunduğu bile düşünülebilir.

 

Covid-19 ile birlikte ulaştırma kesimi önceden hiç görülmemiş olan bir konumda. Küresel ölçekte en-aza inmiş olan bağlanırlık (connectivity) işlevini yine de sürdürmesi gerekiyor.

 

Mallar ve yolcuların taşınması bir ‘seçim’ değil, bir ‘zorunluluk’. Kaçınılmaz günlük gereksinimler bir yana, kaçınılmaz olan olumsuz iktisadi sonuçları en-aza indirmek için küresel arz zincirlerinin sürdürülmesi gerekiyor. Yine de burada da kaçınılmaz olan bir örneklem (paradigma) değişikliği var. Dünyayı yönetenler ‘ortaya çıkan kısıtlamalar ile birlikte’ ulaştırma etkinliğinin sürdürülmesinin yollarını bulmak zorunda.

 

 

Ulaştırma etkinliğinin önünde hem günümüz hem de gelecek için söz konusu olan kısıtlamaları doğru kestirmek gerekiyor. Burada ulaştırma talebinin bağlı olduğu hem sanayi (yük taşıması), hem de yeni bir toplum (yolcu taşıması) olgularını gözönünde bulundurmak kaçınılmaz. Bunu yapmanın yolu üzerinde henüz çalışılmamış ‘yeni’yolaklardan geçmekte. İşletmelerin / firmaların yeni arz zincirlerini nasıl oluşturacağı ( Arz zincirlerinin dikey bütünleşmesi / İmalatın yerinden yönetilmesi / B2B -Business-to-business-, B2C – Business-to-consumer – vb konuların değerlendirilmesi) gibi eksenlerin yanında, Otonom devingenliğin (Autonomous Mobility) ‘Yeni Değer Zincirleri’ni (New Value Chains) nasıl dönüştüreceği türünden yeni boyutlara odaklanan ulaştırmanın dönüşümü Bütün bunların yeniliği / bilinmezliği yetmezmiş gibi, yeni Küresel Arz Zincirlerinin bilinmezliğinin ve daha da önemlisi, karmaşıklığının, yarattığı bir büyük sorun daha var: Risk faktörü ve bu risk ‘üstel olarak artma’ gibi bir sevimsiz özellik daha taşıyor.

 

Çözüm : çözümsüzlük değil

 

Firma ölçeğinde yapılması gerekenleri özetlersek, Krizin bir sonraki aşamasına hazır olabilecek bir kadro oluşturmak , Yeni CEO’ları hazırlamak , CEO’ların etkinliğinini artırabilecek bir ‘Çalışan’ kadrosunu eğitmek… "

 

Prof.Dr. Dilay Çelebi ise sertifika programına ilşkin şu bilgileri paylaştı:

 

“  ITU Lojistik Yönetimi Uluslararası Sertifika programı yeryüzüne dağılmış akademisyenler ve öğrencileri bir araya getirme amacıyla ulaştırma ve lojistik alanında gerçek zamanlı uzaktan eğitim veren ilk yüksek lisans programı olarak, alanına uygulama teknikleri, içerik ve öğretim kapsamı açısından yeni bir soluk getirmektedir.   Bu 10 senelik bir çalışma olup son 3 senedir üzerinde yoğun emek verildi. Alanındaki ilk uluslararası sertifika programı olup, 80 üzerindeki ülkede 1500 üzerinde araştırmacıyı bir araya getiren bir eğitim ağına sahip. Yeryüzüne dağılmış tüm akademisyen ve öğrencileri bir araya getiren ilk uzaktan eğitim veren sertifika programı. Öğrenciler, bilgi ve yetkinliklerini uluslararası alanda değerlendirme imkanı bulacaklar. Mezun olanlar çift sertifika ile mezun olacaklar.   Bu alanda politikalara yön veren kurumlara doğrudan iletişim imkanı bulacaklar. Politika, modelleme, iklim değişikliği kurum ve kuruluşlarına doğrudan iletişim kurabilecekler. ."

 

 

 

 

 

Kimler Başvurabilir ?

 

Başvuru tüm adaylara açık olup, adaylar iddialı bir öğretim programında başarılı olabilecek üstün bilimsel yetenek ve son teknolojiye uyan araştırmayı üstlenebilecek potansiyel gösteren adaylar arasından seçilecektir. Çok iyi İngilizce WCTRS-DL programında başarı için özel önem taşıyacaktır. Başvuruların gözden geçirilmesi ve başarılı adayların seçimi WCTRS topluluğunun önde gelen üyelerinden ve sanayideki ortaklardan oluşan bir Seçim Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

 

 

 

 

WCTRS Eğitim Programı içeği Nedir?

 

  

Program her biri 8 kredilik dört adet temel ders ve her biri 10 kredilik dört adet uzmanlık dersinden oluşmaktadır. Temel derslerin amacı, farklı alanlardan gelen öğrencilerin uzmanlık alan derslerini sorunsuzca takip edebilmesi için öğrencilerin finans, muhasebe, bilgi sistemleri, istatistik ve yöneylem araştırması gibi temel konularda donanımını pekiştirmektir. Temel programda başarılı olan öğrenciler, WCTRS uzmanlık programına devam edebilmektedir. Uzmanlık dersleri, lojistik alanındaki güncel gelişmeler ve gelecekte ortaya çıkabilecek lojistik durumlar göz önüne alınarak oluşturulmuştur.

Uzmanlık programı dersleri öğrencilerin gelecekte karşılaşacakları sorunlara yaratıcı çözümler üretebilmeleri görüşüyle bütünleşik ve tamamlayıcı bir yapıda oluşturulmuştur. Program kapsamında bulunan dersler, temel lojistik sorunlar, üretim-ticaret-lojistik sistemleri, kusursuz tedarik zincirleri ve yönetsel karar verme ve pazarlama başlıkları altında, lojistik ve ulaştırma sistemlerinin bütüncül yapısının yönetimini içeren konuları kapsamaktadır.

Programın dili İngilizcedir.

 

Akademik kadro

http://www.logistics.itu.edu.tr/akademik/ogretim-uyeleri

 

  Bu haber 3256 defa okunmuştur.

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER LOJİSTİK Haberleri
nöbetçi eczaneler
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
  • SON YORUMLANAN HABERLER
  • SON YORUMLANAN VİDEOLAR
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
resmi ilanlar
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
  NAMAZ VAKİTLERİ
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI